RK Geronimo

Provjeri što ima novo ispod površine

Prijavi se ili registriraj

Zaboravljena lozinka

Uroni u naš svijet

Napravi svoj novi profil ili se

Želim primati obavijesti kluba na mail.

Slažem s obradom podataka sukladno politici privatnosti.

Lozinka ti je ostala pod morem?

Žao nam je što ne možeš roniti s nama.

Odjavljuješ se sa tečaja: ""

Ne želiš roniti s nama?

Odjavljuješ se sa izleta: ""

Ne želiš roniti s nama?

Odjavljuješ se sa liste čekanja za izlet: ""

Ne postoji termin za tečaj

Poslat ćemo ti mail kada se organizira termin za tečaj.

Žao nam je što ne ideš na tečaj

Obavijest za termin tečaja je isključena.

Pozovi gosta!

Potvrđujem da imam dozvolu korištenja osobnih podataka osobe koju prijavljujem na izlet. Osobni podaci gosta koristiti će se isključivo u svrhu organizacije izleta.

Odjava gosta

Ne želiš da ide na izlet s nama?

Lozinka ti je ostala pod morem?

ZDRAVSTVENA IZJAVA

Zapis kandidata
(Povjerljiva informacija)

Molimo pročitajte pažljivo prije potpisa.

Ovo je izjava kojom ste informirani o potencijalnim rizicima povezanim s ronjenjem s autonomnom ronilačkom opremom-ARA (SCUBA) i zahtjevanom načinu vašeg ponašanja u toku programa obuke. Od vas se zahtijeva potpis ove izjave kao doprinos programu nastave ronjenja.

Pročitajte i prokomentirajte ovu izjavu prije nego što je ovjerite potpisom. Morate ispuniti ovu Zdravstvenu Izjavu, što uključuje i dio Povijesti Bolesti, kako biste upotpunili planirani program nastave ronjenja. Ukoliko ste maloljetni, ovu Izjavu mora potpisom ovjeriti vaš roditelj ili staratelj.

Ronjenje je uzbudIjiva i zahtjevna aktivnost. Ukoliko je pravilno pripremljena, primjenjujući ispravnu tehniku, vrlo je sigurna. Ukoliko se ne ispune ustanovljene sigurnosne procedure, razumljivo, dolazi do rizičnih i opasnih situacija.

Za sigurno autonomno ronjenje, ne smijete biti prekomjerne tjelesne težine ili slabe fizičke kondicije. Ronjenje može biti naporno pod odredenim okolnostima. Vaš dišni i krvožilni sustav moraju biti u dobrom zdravstvenom stanju.

Sve zrakom ispunjenje tjelesne šupljine moraju biti normalne i zdrave. Osobe sa srčanim tegobama, trenutačnom prehladom ili začepljenim dišnim putovima, epilepsijom, astmom, izraženim zdravstvenim problemom ili koje su pod utjecajem alkohola ili lijekova ne smiju roniti.

Ukoliko uzimate medikamente, savjetujte se s vašim liječnikom i instruktorom prije započinjanja ovog programa. Takoder morate od vašeg instruktora naučiti važna sigurnosna pravila koja se odnose na disanje i izjednačavanje tlaka za vrijeme ronjenja.

Nepravilna upotreba ronilačke opreme može izazvati ozbiljne ozlijede. Morate biti potpuno upućeni u način upotrebe pod izravnim nadzorom kvalificiranog instruktora kako biste je sigurno koristili.

Ukoliko imate bilo koje dodatno pitanje koje se odnosi na ovu Zdravstvenu Izjavu ili dio Povijesti Bolesti, razmotrite to s vašim instruktorom prije potpisivanja Izjave.

POVIJEST BOLESTI

Napomena kandidatu:

Svrha ovog zdravstvenog upitnika je ustanovljavanje da li je potreban liječnički pregled prije pristupanja rekreativnom ronilačkom nastavnom programu.

Potvrdan odgovor na pitanje ne predstavlja isključivo vašu diskvalifikaciju za ronjenje. Potvrdan odgovor znači da postoje preduvjeti koji mogu utjecati na vašu sigurnost za vrijeme ronjenja i stoga morate potražiti liječnički savjet.

Molimo vas da odgovorite na slijedeća pitanja o vašem prošlom i sadašnjem zdravstvenom stanju sa DA ili NE. Ukoliko niste sigurni, odgovor glasi DA.

Ukoliko se bilo koji od ovih stavaka odnosi na vas, moramo od vas zahtijevati da se savjetujete s liječnikom prije početka ronilačkih aktivnosti. Vaš instruktor će vam pripremiti Zdravstvenu Izjavu i Vodič za liječnički pregled rekreativnih ronilaca koje ćete dostaviti liječniku.

Da li ste trudni ili pokušavate ostati trudni?
Uzimate li redovito propisane ili nepropisane lijekove? (uz izuzeće kontraceptivnih pilula)
Da li ste stariji od 45 godina i na vas se odnosi jedno ili više od slijedećeg:
  • trenutačno pušite lulu, cigare ili cigarete;
  • imate povišen nivo kolesterola;
  • slučajeve srčanog napada u porodičnoj povijesti bolesti
Astma, otežano disanje (hripanje) ili teško disanje pri naporu?
Učestale ili izražene napade peludne groznice ili alergije?
Učestale prehlade, upale sinusa ili bronhitis?
Bilo koji oblik plućne bolesti?
Pneumotorax (kolaps pluća)?
Dosadašnju operaciju prsnog koša?
Klaustrofobiju ili agorafobiju (strah od zatvorenih ili otvorenih prostora)?
Zdravstvene probleme u ponašanju?
Epilepsiju, nekontrolirane pokrete, konvulzije ili uzimate lijekove za njihovo sprječavanje?
Povremene migrenske glavobolje ili uzimate lijekove za njihovo sprječavanje?
Dosadašnje gubitke sjećanja ili nesvjestice (potpune ili djelomične gubitke svijesti)?
Da li često patite od bolesti kretanja (morska bolest, slabost pri vožnji i slično)?
Dosadašnje ronilačke udese ili dekompresijsku bolest?
Dosadašnje povremene probleme s ledima?
Dosadašnje operacije leda?
Dosadašnje slučajeve dijabetesa?
Dosadašnje probleme s ledima, rukama i nogama uz posljedice operacije, ozljede ili frakture?
Nesposobnost za izvedbu umjerenih vježbi (primjer: hodati 1500 m kraće od 12 minuta)?
Dosadašnje situacije povišenog krvnog tlaka ili uzimate lijekove za kontrolu krvnog tlaka?
Dosadašnje bolesti srca bilo koje vrste?
Dosadašnje srčane napade?
Infarkt ili operacije srca ili krvnih žila?
Dosadašnje operacije uha ili sinusa?
Dosadašnje bolesti uha, gubitak sluha ili poteškoće s ravnotežom?
Dosadašnje poteškoće izjednačavanja tlaka u uhu za vrijeme leta zrakoplovom ili vožnje u planinama?
Dosadašnja krvarenja ili ostale poremećaje krvotoka?
Dosadašnji bilo koji oblik hernije (kile)?
Dosadašnje probleme čira ili operacije čira?
Dosadašnje slučajeve kolostomije?
Dosadašnje slučajeve zloupotrebe droga ili alkohola?

(Za maloljetne)

IZJAVA O ODGOVORNOSTI I IZRAVNOM PREUZIMANJU RIZIKA

Molimo, pažljivo pročitajte, označite svaki pojedini stavak koji razumijete i prihvaćate. Sve neiasnoće razmotrite u razgovoru s vašim instruktorom-voditeliem ronilačke nastave.

Ja, ovim potvrđujem da sam upoznat s činjenicom da ronjenje na dah i ronjenje s komprimiranim zrakom (autonomno ronjenje) sadrži potencijalne opasnosti i rizike.

Razumijem daje ronjenje potencijalno opasna aktivnost, koja uključuje mogućnost nastanka ozljeda kao što su dekompresijska bolest, plinska embolija ili koje druge hiperbarične ozljede što zahtijeva liječenje u hiperbaričnoj komori. Mogući rizici uslijed ozljeda nastalih u ronjenju su rizici različitih privremenih ili trajnih tjelesnih ozljeda, rizik nastupanja smrti (u slučaju posljedica uslijed grubih prekršaja pravila o sigurnosti ronjenja), kao i rizik gubitka ili oštećenja dijelova opreme kojom se služim tijekom nastave ronjenja.
Suglasan sam da ću slijediti sva pravila koja moj instruktor navodi tijekom teorijske i praktične nastave, te da ću dosljedno izvršavati sve ostale radnje koje su dio nastavnog programa i predstavljaju osnove sigurnog ronjenja. Poštivanjem pravila o osobnoj i kolektivnoj sigurnosti prihvaćam odgovornost, te ću svojim načinom ponašanja dosljedno poštivati pravila sigurnosti ronjenja.
Obvezujem se poštivati osobna pravila ponašanja koja izravno ili neizravno utječu na sigurnost ronjenja (osobnu i kolektivnu), te sukladno tome shvaćam da moje obveze podrazumijevaju: održavanje dobrog psihičkog i fizičkog zdravstvenog stanja; izbjegavanje ronjenja u slučaju da se osjećam psiho-fizički nespreman sudjelovati u podvodnim aktivnostima; izbjegavati konzumiranje alkohola ili lijekova prije ronjenja (posebno stimulativnih sredstava, prirodnih ili sintetičkih) što može utjecati na moju psiho-fizičku stabilnost u ronjenju; poštivati pravila sigurnosnih priprema za ronjenje, kontrolirati opremu i brinuti se o ispravnost iste; poštivati pravila normalnog disanja pod vodom, izbjegavati zapuhavanje i nepravilnu balansiranost u ronjenju, ne udaljavati se od mog ronilačkog partnera i ronilačke grupe, poštivati pravila sigurnog izrona brzinom od 7 do 10 m/min i izvedbu dekompresijskog režima; održavati opremu u ispravnom stanju i koristiti je na ispravan način u ronjenju, održavati za vrijeme ronjenja stalnu komunikaciju s voditeljem grupe ili instruktorom, te da ću ispravno izvršavati sve ostale radnje koje mi pod vodom nalaže voditelj ronjenja, ronilačke grupe ili instruktor, a dio su osiguravanja sigurnog ronjenja.
Izjavljujem da preuzimam obvezu pravodobnog ukazivanja na poteškoću koja mi se možejaviti tijekom nastave ronjenja i obavljanja podvodnih aktivnosti, te da ću o tome odmah izvijestiti svog instruktora. Svjestan sam da prešućivanje bilo kojeg osobnog problema, predvidivog ili nepredvidivog, fizičkog ili psihičkog, može ugroziti moju osobnu sigurnost, kao i sigurnost ostalih osoba koje uz mene sudjeluju u ronilačkim i podvodnim aktivnostima.
Prihvaćam rizik moguće materijalne ili nematerijalne štete nastale tijekom ronjenja i suglasan sam s time da ću nadoknaditi svaku štetu nastalu mojim aktivnostima tijekom nastave i ronjenja. Izjavljujem da za bilo koju štetu nastalu tijekom nastave ronjenja i obavljanja podvodnih aktivnosti NE ODGOVARA moj instruktor, osim ukoliko se ne dokaže da je tjelesna ozljeda, smrt kao posljedica nesreće ili materijalna i nematerijalna šteta nastala izravno zbog njegove krivnje.
Suglasan sam da u slučaju nastanka bilo koje psiho-fizičke ozljede ili posljedice, nastanka bilo kojeg oblika ronilačkog udesa koji mi se može dogoditi tijekom ronilačkih aktivnosti (pripremnih ili izravnih) uslijed nepoštivanja pravila o sigurnosti ronjenja ili naputaka koje mije predočio instruktor tijekom ovih aktivnosti, preuzimam osobnu odgovornost i izjavljujem da neću dodatno i naknadno teretiti na bilo koji način instruktora niti bilo koju instituciju koja sudjeluje izravno ili neizravno u procesu nastave ronjenja i obavljanja podvodnih aktivnosti.
Nadalje, izjavljujem da sam pravno i materijalno spreman preuzeti na sebe svaku odgovomost koja se od mene zahtijeva u gore navedenim aktivnostima, da potpuno razumijem gore navedene stavke i da sam svjestan njezinih zakonskih posljedica. Svojim potpisom ovog dokumenta preuzimam gore navedene elemente odgovornosti i to prihvaćam slobodno i dragovoljno, bez ikakve prisile, jamstva ili pružene mi garancije. Prije prihvaćanja ovih osobnih odgovornosti bio sam u mogućnosti sve nejasnoće razjasniti u razgovoru s mojim instruktorom.
ZA MALOLJETNE OSOBE: Kao roditelj ili staratelj,
potpisujem ovaj dokument u ime mog maloljetnog djeteta i suglasan sam obvezati se na navedene stavke odgovomosti kao što je gore navedeno u svim uvjetima, razumijevajući potencijalne rizike u cijelosti i uz konzultaciju s instruktorom ronjenja.

Najam opreme

Naziv Veličina Trebam
kg

OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE – GERONIMO OPET POMEO KONKURENCIJU

Državno prvenstvo Hrvatske u plivanju perajama i brzinskom ronjenju održano je prošlog vikenda na zagrebačkim Sveticma u organizaciji KPP Dubrava.

Jutarnji je dio bio rezerviran za mlađe juniore i juniore te ujedno za seniorske kvalifikacije za popodnevna finala.

Već prvog dana istaknuli su se naši debitanti i nove mlade snage našeg Kluba, mlađi juniori, kojima je ovo bilo prvo državno prvenstvo u plivanju perajama. Borna Lesić na 100bf zauzeo je 2. mjesto, a Karlo Ivanović 3. mjesto, obojica u konkurenciji mlađih juniora, dok je u kategoriji mlađih juniorki Karla Potkonjak zauzela 3.mjesto u istoj disciplini. Naša mix štafeta 4x100bf u sastavu Borna Lesić, Tara Trbojević, Karlo Ivanović i Karla Potkonjak zauzela je 1.mjesto u konkurenciji mlađih juniora.Naš najbolji junior Filip Deanović zauzeo je 2. mjesto također u disciplini 100bf s novim osobnim rekordom.

U popodnevnim finalima našao se velik broj naših seniorskih natjecatelja pa krenimo redom; apsolutna dominacija RK Geronima i žena na 50ap – Dora Bassi 1. mjesto, Anita Čavužić 2. mjesto i Nika Čerba 3. mjesto s novim osobnim rekordom.

Bravo cure!

 

U muškoj konkurenciji  Filip Strikinac 1.mjesto i Jan Krnjak 3. mjesto

100bf žene – Barbara Pustahija 2. mjesto i Eva Dragoja 3. mjesto

100bf dečki – Nikola Krnjak 3. mjesto i novi osobni rekord

200sf žene – Dora Bassi 1. mjesto

200sf dečki – Jan Krnjak 3. mjesto

4x100bf mix u sastavu Filip Strikinac, Barbara Pustahija, Adrijan Omićević i Eva Dragoja zauzela je 2. mjesto.

 

Odličan je bio i drugi dan natjecanja, ponovo s velikim brojem popodnevnih finala.

Krenuli smo s našim super mlađim juniorima koji su ponovno ostvarili zapažene rezultate.

Karlo Ivanović osvojio je zlato s novim osobnim rekordom, a Borna Lesić srebro također s osobnim rekordom u disciplini 400bf , a  u popodnevnim seniorskim finalima su  još više poboljšali svoje rezultate. Junior Filip Deanović, u istoj disciplini, u juniorskoj kategoriji osvojio je zlato, također s novim osobnim rekordom.

U popodnevnim finalima naša štafeta 4x50sf mix u sastavu Borna Vlajić s novim osobnim rekordom, Nika Čerba, Filip Strikinac i Barbara Pustahija su osvojile zlato ispred članova KPP Dubrava i RK Nevera. U disciplini 50bf dečki, Nikola Miljenić su osvojili titulu državnog prvaka s novim osobnim rekordom i Nikola Krnjak osvojio je  broncu, u ženskoj kategoriji Eva Dragoja srebro, a Nika Čerba broncu. U disciplini 100sf u muškoj konkurenciji Jan Krnjak je osvojio srebrnu medalju, a Borna Mišura broncu s novim osobnim rekordom, u ženskoj konkurenciji Dora Bassi zlato, a Anita Čavužić broncu. Na 400bf Matej Bosak je uzeo srebro, a u ženskoj kategoriji Barbara Pustahija zlato s novim osobnim rekordom.

Za kraj drugog dana prvenstva i cure i dečki u štafeti 4x100sf su osvojili titule državnih prvaka. Dečki u sastavu Jan Krnjak, Luka Marinov, Filip Deanović i Filip Strikinac, a cure u sastavu Anita Čavužić, Eva Dragoja, Barbara Pustahija i Dora Bassi.

Posljednji dan ovogodišnjeg Državnog prvenstva naši su sportaši zatvorili s novim osobnim i državnim rekordima.

Cure su otvorile natjecanje sa štafetom 4x50bf u sastavu Petra Potkonjak, Tara Trbojević, Lucija Pušić i Karla Potkonjak te zauzele odlično drugo mjesto kao i dečki u sastavu Borna Lesić, Karlo Delić, Matej Štander i Karlo Ivanović, a na kraju jutarnjeg dijela programa u štafeti 4x200pp u istom sastavu došli su do 3.mjesta.

Od pojedinačnih nastupa na 200bf,  Borna Lesić uzeo je zlatnu medalju, a Karlo Ivanović 3.mjesto, obojica s osobnim rekordima. U juniorskoj konkurenciji ponovno se istaknuo naš Filip Deanović i na 200bf došao 1. s novim osobnim rekordom. U jutarnjem dijelu kvalifikacija Filip Strikinac doplivao je do novog državnog rekorda u disciplini 100br koji sada iznosi 34.21. Bravo Fićo!

Zadnjeg dana popodnevnih seniorskih finala srušeno je  još osobnih i državnih rekorda. U štafeti 4x50bf u sastavu Dora Bassi, Nika Čerba, Eva Dragoja i Barbara Pustahija postavljen je novi državni rekord koji sada iznosi 1:32,16 i Dora kao prva u štafeti je izjednačila državni rekord na 50bf koji iznosi 22.64.  U muškoj konkurenciji na 4x50bf u sastavu Hrvoje Hribernik, Adrijan Omićević, Nikola Krnjak i Nikola Miljenić također su postavili novi državni rekord koji sada iznosi 1:19,14. U disciplini 100m brzinsko ronjenje, Anita Čavužić osvojila je titulu državne prvakinje s novim osobnim rekordom. Barbara Pustahija, u disciplini 200bf, također je osvojila titulu državne prvakinje također s novim osobnim rekordom. U disciplini 50sf Dora Bassi osvojila je zlatnu medalju, a Anita Čavužić srebrnu i novi osobni rekord. U muškoj konkurenciji na 50sf Filip Strikinac također uzima zlato.

Za kraj dana i natjecanja, štafete 4x200sf u obje kategorije su za naše natjecatelje bile zlatne. Cure u sastavu Anita Čavužić, Klara Bauk, Eva Dragoja i Dora Bassi, a dečki u sastavu Jan Krnjak, Filip Strikinac, Borna Mišura i Matej Bosak . Dečki postavili i novi državni rekord koji sada iznosi 6:22,74.

Predstavljamo vam naših 8 debitanata u kategoriji mlađi juniori koji su više nego oduševili na svom prvom državnom prvenstvu u plivanju perajama, oni su: Petra Potkonjak, Karla Porkonjak, Tara Trbojević, Lucija Pušić, Borna Lesić, Karlo Delić, Matej Štander, Karlo Ivanović.

Naše mlade snage stale su na postolje 11 puta, od toga 7 puta individualno i 4 puta u štafetama. Na pobjedničko postolje stali su 3 puta, a  srebrom  i broncom su se okitili 4 puta. Uz ovakve juniore nema straha za zlatnu budućnost našeg kluba u ovom sportu, bravo svi!

HRS je Dori i Filipu dodijelio posebnu plaketu i cvijeće  za izvrsna postignuća u njihovoj najboljoj i dosad najuspješnijoj 2022. godini.

 

Na prvenstvu  je nastupilo 13 klubova sa 160 natjecatelja od kojih je 27 iz našeg kluba.  8 mlađih juniora, 2 juniora i 17 seniora.

Imamo 17 seniorskih državnih prvaka – Bassi, Strkinac, Vlajić B., Čerba, Pustahija, Miljenić, Krnjak J., Marinov, Deanović, Čavužić, Dragoja, Hribernik, Omićević, Krnjak N., Bauk, Mišura, Bosak

Idući je KPP Dubrava iz Zagreba sa 4 seniorska prvaka zatim Mladost iz Medulina s 2, Šoderica iz Koprovnice također s 2, te Novi Jelkovec iz Zagreba i Nevera iz Rijeke po jedan seniorski prvak.

Isplivali smo 5 državnih rekorda od kojih 2 individualno (Bassi i Strikinac) i 3 u štafeti (4x50bf muški i žene i 4×200 muški). Više od 15 puta isplivali smo osobne rekorde. Više od 30 puta penjali smo se na postolje

Naša dva juniora Deanović i Vlajić B. našla su se u seniorskim štafetama i tako se isto okitila titulama državnih prvaka.

Treba istaknuti Filipa Deanovića koji se 2 puta okitio titulom juniorskog prvaka Hrvatske i jednom titulom viceprvaka, te sve što je skočio otplivao je i osobni rekord.

Na slici nedostaju: Miljenić, Vlajić B., Vlajić N.L., Hribernik, Kuljak i Omićević.

Što napisati za kraj osim jedno veliko BRAVO svima na izdržljivosti, borbenosti, upornosti, srušenim osobnim i državnim rekordima, svim dobrim trkama i još boljim rezultatima te velikom broju osvojenih medalja.

Čestitke od svih članova RK Geronimo!

Detaljnije o izvrsnim rezultatima naših sportaša na  https://www.facebook.com/FinswimminGeronimo