RK Geronimo

Provjeri što ima novo ispod površine

Prijavi se ili registriraj

Zaboravljena lozinka

Uroni u naš svijet

Napravi svoj novi profil ili se

Želim primati obavijesti kluba na mail.

Slažem s obradom podataka sukladno politici privatnosti.

Lozinka ti je ostala pod morem?

Žao nam je što ne možeš roniti s nama.

Odjavljuješ se sa tečaja: ""

Ne želiš roniti s nama?

Odjavljuješ se sa izleta: ""

Ne želiš roniti s nama?

Odjavljuješ se sa liste interesa za izlet: ""

Ne postoji termin za tečaj

Poslat ćemo ti mail kada se organizira termin za tečaj.

Žao nam je što ne ideš na tečaj

Obavijest za termin tečaja je isključena.

Pozovi gosta!

Potvrđujem da imam dozvolu korištenja osobnih podataka osobe koju prijavljujem na izlet. Osobni podaci gosta koristiti će se isključivo u svrhu organizacije izleta.

Odjava gosta

Ne želiš da ide na izlet s nama?

Lozinka ti je ostala pod morem?

ZDRAVSTVENA IZJAVA

Zapis kandidata
(Povjerljiva informacija)

Molimo pročitajte pažljivo prije potpisa.

Ovo je izjava kojom ste informirani o potencijalnim rizicima povezanim s ronjenjem s autonomnom ronilačkom opremom-ARA (SCUBA) i zahtjevanom načinu vašeg ponašanja u toku programa obuke. Od vas se zahtijeva potpis ove izjave kao doprinos programu nastave ronjenja.

Pročitajte i prokomentirajte ovu izjavu prije nego što je ovjerite potpisom. Morate ispuniti ovu Zdravstvenu Izjavu, što uključuje i dio Povijesti Bolesti, kako biste upotpunili planirani program nastave ronjenja. Ukoliko ste maloljetni, ovu Izjavu mora potpisom ovjeriti vaš roditelj ili staratelj.

Ronjenje je uzbudIjiva i zahtjevna aktivnost. Ukoliko je pravilno pripremljena, primjenjujući ispravnu tehniku, vrlo je sigurna. Ukoliko se ne ispune ustanovljene sigurnosne procedure, razumljivo, dolazi do rizičnih i opasnih situacija.

Za sigurno autonomno ronjenje, ne smijete biti prekomjerne tjelesne težine ili slabe fizičke kondicije. Ronjenje može biti naporno pod odredenim okolnostima. Vaš dišni i krvožilni sustav moraju biti u dobrom zdravstvenom stanju.

Sve zrakom ispunjenje tjelesne šupljine moraju biti normalne i zdrave. Osobe sa srčanim tegobama, trenutačnom prehladom ili začepljenim dišnim putovima, epilepsijom, astmom, izraženim zdravstvenim problemom ili koje su pod utjecajem alkohola ili lijekova ne smiju roniti.

Ukoliko uzimate medikamente, savjetujte se s vašim liječnikom i instruktorom prije započinjanja ovog programa. Takoder morate od vašeg instruktora naučiti važna sigurnosna pravila koja se odnose na disanje i izjednačavanje tlaka za vrijeme ronjenja.

Nepravilna upotreba ronilačke opreme može izazvati ozbiljne ozlijede. Morate biti potpuno upućeni u način upotrebe pod izravnim nadzorom kvalificiranog instruktora kako biste je sigurno koristili.

Ukoliko imate bilo koje dodatno pitanje koje se odnosi na ovu Zdravstvenu Izjavu ili dio Povijesti Bolesti, razmotrite to s vašim instruktorom prije potpisivanja Izjave.

POVIJEST BOLESTI

Napomena kandidatu:

Svrha ovog zdravstvenog upitnika je ustanovljavanje da li je potreban liječnički pregled prije pristupanja rekreativnom ronilačkom nastavnom programu.

Potvrdan odgovor na pitanje ne predstavlja isključivo vašu diskvalifikaciju za ronjenje. Potvrdan odgovor znači da postoje preduvjeti koji mogu utjecati na vašu sigurnost za vrijeme ronjenja i stoga morate potražiti liječnički savjet.

Molimo vas da odgovorite na slijedeća pitanja o vašem prošlom i sadašnjem zdravstvenom stanju sa DA ili NE. Ukoliko niste sigurni, odgovor glasi DA.

Ukoliko se bilo koji od ovih stavaka odnosi na vas, moramo od vas zahtijevati da se savjetujete s liječnikom prije početka ronilačkih aktivnosti. Vaš instruktor će vam pripremiti Zdravstvenu Izjavu i Vodič za liječnički pregled rekreativnih ronilaca koje ćete dostaviti liječniku.

Da li ste trudni ili pokušavate ostati trudni?
Uzimate li redovito propisane ili nepropisane lijekove? (uz izuzeće kontraceptivnih pilula)
Da li ste stariji od 45 godina i na vas se odnosi jedno ili više od slijedećeg:
  • trenutačno pušite lulu, cigare ili cigarete;
  • imate povišen nivo kolesterola;
  • slučajeve srčanog napada u porodičnoj povijesti bolesti
Astma, otežano disanje (hripanje) ili teško disanje pri naporu?
Učestale ili izražene napade peludne groznice ili alergije?
Učestale prehlade, upale sinusa ili bronhitis?
Bilo koji oblik plućne bolesti?
Pneumotorax (kolaps pluća)?
Dosadašnju operaciju prsnog koša?
Klaustrofobiju ili agorafobiju (strah od zatvorenih ili otvorenih prostora)?
Zdravstvene probleme u ponašanju?
Epilepsiju, nekontrolirane pokrete, konvulzije ili uzimate lijekove za njihovo sprječavanje?
Povremene migrenske glavobolje ili uzimate lijekove za njihovo sprječavanje?
Dosadašnje gubitke sjećanja ili nesvjestice (potpune ili djelomične gubitke svijesti)?
Da li često patite od bolesti kretanja (morska bolest, slabost pri vožnji i slično)?
Dosadašnje ronilačke udese ili dekompresijsku bolest?
Dosadašnje povremene probleme s ledima?
Dosadašnje operacije leda?
Dosadašnje slučajeve dijabetesa?
Dosadašnje probleme s ledima, rukama i nogama uz posljedice operacije, ozljede ili frakture?
Nesposobnost za izvedbu umjerenih vježbi (primjer: hodati 1500 m kraće od 12 minuta)?
Dosadašnje situacije povišenog krvnog tlaka ili uzimate lijekove za kontrolu krvnog tlaka?
Dosadašnje bolesti srca bilo koje vrste?
Dosadašnje srčane napade?
Infarkt ili operacije srca ili krvnih žila?
Dosadašnje operacije uha ili sinusa?
Dosadašnje bolesti uha, gubitak sluha ili poteškoće s ravnotežom?
Dosadašnje poteškoće izjednačavanja tlaka u uhu za vrijeme leta zrakoplovom ili vožnje u planinama?
Dosadašnja krvarenja ili ostale poremećaje krvotoka?
Dosadašnji bilo koji oblik hernije (kile)?
Dosadašnje probleme čira ili operacije čira?
Dosadašnje slučajeve kolostomije?
Dosadašnje slučajeve zloupotrebe droga ili alkohola?

(Za maloljetne)

IZJAVA O ODGOVORNOSTI I IZRAVNOM PREUZIMANJU RIZIKA

Molimo, pažljivo pročitajte, označite svaki pojedini stavak koji razumijete i prihvaćate. Sve neiasnoće razmotrite u razgovoru s vašim instruktorom-voditeliem ronilačke nastave.

Ja, ovim potvrđujem da sam upoznat s činjenicom da ronjenje na dah i ronjenje s komprimiranim zrakom (autonomno ronjenje) sadrži potencijalne opasnosti i rizike.

Razumijem daje ronjenje potencijalno opasna aktivnost, koja uključuje mogućnost nastanka ozljeda kao što su dekompresijska bolest, plinska embolija ili koje druge hiperbarične ozljede što zahtijeva liječenje u hiperbaričnoj komori. Mogući rizici uslijed ozljeda nastalih u ronjenju su rizici različitih privremenih ili trajnih tjelesnih ozljeda, rizik nastupanja smrti (u slučaju posljedica uslijed grubih prekršaja pravila o sigurnosti ronjenja), kao i rizik gubitka ili oštećenja dijelova opreme kojom se služim tijekom nastave ronjenja.
Suglasan sam da ću slijediti sva pravila koja moj instruktor navodi tijekom teorijske i praktične nastave, te da ću dosljedno izvršavati sve ostale radnje koje su dio nastavnog programa i predstavljaju osnove sigurnog ronjenja. Poštivanjem pravila o osobnoj i kolektivnoj sigurnosti prihvaćam odgovornost, te ću svojim načinom ponašanja dosljedno poštivati pravila sigurnosti ronjenja.
Obvezujem se poštivati osobna pravila ponašanja koja izravno ili neizravno utječu na sigurnost ronjenja (osobnu i kolektivnu), te sukladno tome shvaćam da moje obveze podrazumijevaju: održavanje dobrog psihičkog i fizičkog zdravstvenog stanja; izbjegavanje ronjenja u slučaju da se osjećam psiho-fizički nespreman sudjelovati u podvodnim aktivnostima; izbjegavati konzumiranje alkohola ili lijekova prije ronjenja (posebno stimulativnih sredstava, prirodnih ili sintetičkih) što može utjecati na moju psiho-fizičku stabilnost u ronjenju; poštivati pravila sigurnosnih priprema za ronjenje, kontrolirati opremu i brinuti se o ispravnost iste; poštivati pravila normalnog disanja pod vodom, izbjegavati zapuhavanje i nepravilnu balansiranost u ronjenju, ne udaljavati se od mog ronilačkog partnera i ronilačke grupe, poštivati pravila sigurnog izrona brzinom od 7 do 10 m/min i izvedbu dekompresijskog režima; održavati opremu u ispravnom stanju i koristiti je na ispravan način u ronjenju, održavati za vrijeme ronjenja stalnu komunikaciju s voditeljem grupe ili instruktorom, te da ću ispravno izvršavati sve ostale radnje koje mi pod vodom nalaže voditelj ronjenja, ronilačke grupe ili instruktor, a dio su osiguravanja sigurnog ronjenja.
Izjavljujem da preuzimam obvezu pravodobnog ukazivanja na poteškoću koja mi se možejaviti tijekom nastave ronjenja i obavljanja podvodnih aktivnosti, te da ću o tome odmah izvijestiti svog instruktora. Svjestan sam da prešućivanje bilo kojeg osobnog problema, predvidivog ili nepredvidivog, fizičkog ili psihičkog, može ugroziti moju osobnu sigurnost, kao i sigurnost ostalih osoba koje uz mene sudjeluju u ronilačkim i podvodnim aktivnostima.
Prihvaćam rizik moguće materijalne ili nematerijalne štete nastale tijekom ronjenja i suglasan sam s time da ću nadoknaditi svaku štetu nastalu mojim aktivnostima tijekom nastave i ronjenja. Izjavljujem da za bilo koju štetu nastalu tijekom nastave ronjenja i obavljanja podvodnih aktivnosti NE ODGOVARA moj instruktor, osim ukoliko se ne dokaže da je tjelesna ozljeda, smrt kao posljedica nesreće ili materijalna i nematerijalna šteta nastala izravno zbog njegove krivnje.
Suglasan sam da u slučaju nastanka bilo koje psiho-fizičke ozljede ili posljedice, nastanka bilo kojeg oblika ronilačkog udesa koji mi se može dogoditi tijekom ronilačkih aktivnosti (pripremnih ili izravnih) uslijed nepoštivanja pravila o sigurnosti ronjenja ili naputaka koje mije predočio instruktor tijekom ovih aktivnosti, preuzimam osobnu odgovornost i izjavljujem da neću dodatno i naknadno teretiti na bilo koji način instruktora niti bilo koju instituciju koja sudjeluje izravno ili neizravno u procesu nastave ronjenja i obavljanja podvodnih aktivnosti.
Nadalje, izjavljujem da sam pravno i materijalno spreman preuzeti na sebe svaku odgovomost koja se od mene zahtijeva u gore navedenim aktivnostima, da potpuno razumijem gore navedene stavke i da sam svjestan njezinih zakonskih posljedica. Svojim potpisom ovog dokumenta preuzimam gore navedene elemente odgovornosti i to prihvaćam slobodno i dragovoljno, bez ikakve prisile, jamstva ili pružene mi garancije. Prije prihvaćanja ovih osobnih odgovornosti bio sam u mogućnosti sve nejasnoće razjasniti u razgovoru s mojim instruktorom.
ZA MALOLJETNE OSOBE: Kao roditelj ili staratelj,
potpisujem ovaj dokument u ime mog maloljetnog djeteta i suglasan sam obvezati se na navedene stavke odgovomosti kao što je gore navedeno u svim uvjetima, razumijevajući potencijalne rizike u cijelosti i uz konzultaciju s instruktorom ronjenja.

Najam opreme

Naziv Veličina Trebam
kg

Plivanje perajama

Plivanje perajama je najbrži vodeni sport koji se temelji na ljudskoj snazi. Specifičan je zbog posebne tehnike plivanja: plivači perajama drže ruke ispružene ispred sebe te s obje noge istovremeno izvode snažne udarce i tako pomoću donjeg dijela tijela pokreću monoperaju koja omogućuje znatno veću brzinu nego samo plivanje. Plivači perajama koriste posebnu disalicu, koja je fiksirana na glavi te se za vrijeme plivanja nalazi između dvije ruke. Disalica uz fiksni čelni dio ima i nesavitljivi usnik.

Discipline koje se plivaju s monoperajom te one koje se plivaju s dvije gumene peraje (tzv. stereo-peraje ili bifins) razlikuju se. Discipline su raspoređene u 4 grupe. Na natjecanjima je cilj preplivati dionicu u najkraćem vremenu.

Glavna natjecanja:

– Svjetsko i Europsko prvenstvo održavaju se svake 2 godine naizmjenično. Kategorije su za seniore i juniore, a na ovim prvenstvima sudjeluje samo reprezentacija

– svake godine između 5. i 7. kola Svjetskog kupa, mogu sudjelovati i klubovi

– svake 4 godine ovaj je sport dio programa Svjetskih igara (posljednje su se održale u Poljskoj 2017.), Mediteranskih igara na plaži (prošle su bile u Italiji 2015.), Europskih olimpijskih igara (prošle su bile u Azerbajdžanu 2015.) te Sveučilišnih olimpijskih igara (prošle su bile u J. Koreji 2015.)

– u Hrvatskoj se održavaju: Državno prvenstvo za seniore, juniore i kadete, državno ekipno prvenstvo i Hrvatski kup u daljinskom plivanju perajama.
Kao jedini od podvodnih sportova, plivanje perajama je često bio kandidat za ulazak na Olimpijske igre, međutim još nije uspio postati službenim. Idući pokušaj bit će za OI 2024.

Plivanje perajama – tehnika

Pliva se po površini, stoga je njezina međunarodna kratica SF (surface), dok je na hrvatskom PP (plivanje perajama). Koriste se naočale ili posebna maska za plivanje perajama, disalica i monoperaja. Discipline na prvenstvima u 50-metarskim bazenima su 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, štafete 4×100 m i 4×200 m, dok su u otvorenim vodama 6000 m i štafeta 4×3000 m. Plivači perajama moraju uvijek imati dio tijela izvan vode, osim nakon skoka i okreta, kada je dozvoljeno preroniti do 15 metara.

Primjeri:

50 finswimming žene
100 finswimming muškarci
200 finswimming žene
400 finswimming muškarci
800 finswimming muškarci
1500 finswimming muškarci
4×50 relay
4×100 relay muškarci
4×200 relay  žene
Long distance finswimming

Apnea

Za tehniku podvodnog plivanja perajama poznatu i kao apnea (kratica AP) koriste se naočale ili maska i monoperaja. Nije predviđena disalica s obzirom na to da se cijelo vrijeme pliva ispod površine vode, odnosno lice mora biti cijelo vrijeme pod vodom, dok ostali dijelovi tijela mogu biti izvan vode. Budući da se duže zadržavanje daha svrstava u sport ronjenja na dah, jedina disciplina je 50m. Zbog sigurnosnih razloga, ova disciplina nije predviđena u otvorenim vodama.

Primjeri:

50 apnea muškarci

Brzinsko ronjenje

Razlog zbog kojeg plivanje perajama pripada ronilačkim sportovima, su discipline brzinskog ronjenja – međunarodna kratica IM (immersion), hrvatska kratica BR (brzinsko ronjenje). Brzinsko ronjenje uključuje korištenje male boce pune zrakom koju plivači drže u rukama tijekom plivanja. Ostali rekviziti su naočale ili maska i monoperaja. Pliva se u bazenima, dok se srodna disciplina u otvorenim vodama zove podvodna orijentacija. Boca omogućuje da se plivaju duže dionice pod vodom bez zadržavanja daha. Brzine koje je moguće ostvariti veće su nego u plivanju po površini vode. U posljednje vrijeme sve je manje natjecatelja u ovim disciplinama te ih je međunarodni savez (CMAS) počeo otkazivati sa službenih programa svjetskog i europskog prvenstva, svjetskog kupa i sl. U Hrvatskoj i još nekoliko zemalja svijeta potrebno je imati položeni R1 ispit kako bi se moglo natjecati u ovim disciplinama.

Primjeri:

100 immersion žene
400 immersion žene
800 immersion muškarci (više nije službena disciplina na međunarodnim natjecanjima)

Bi-fins

Bi-fins (kratica BF) plivanje je po površini koristeći naočale ili masku, disalicu te par gumenih stereo peraja odgovarajućih dimenzija. Tehnika plivanja podsjeća na slobodnu tehniku iz običnog plivanja. Ove discipline plivaju se u bazenima i u otvorenim vodama (4 do 6 km). Ovu grupu disciplina međunarodni je savez (CMAS) uveo 2006. godine kako bi privukao više običnih plivača u plivanje perajama. Dozvoljeno je preroniti 15m nakon skoka i nakon okreta.

Primjeri:

50 bifins žene
100 bifins muškarci
200 bifins muškarci
4×50 bifins  
4×100 bifins
4×200 bifins

Facebook stranica sekcijeFinswimming Geronimo