RK Geronimo

Provjeri što ima novo ispod površine

Prijavi se ili registriraj

Zaboravljena lozinka

Uroni u naš svijet

Napravi svoj novi profil ili se

Želim primati obavijesti kluba na mail.

Slažem s obradom podataka sukladno politici privatnosti.

Lozinka ti je ostala pod morem?

Žao nam je što ne možeš roniti s nama.

Odjavljuješ se sa tečaja: ""

Ne želiš roniti s nama?

Odjavljuješ se sa izleta: ""

Ne želiš roniti s nama?

Odjavljuješ se sa liste čekanja za izlet: ""

Ne postoji termin za tečaj

Poslat ćemo ti mail kada se organizira termin za tečaj.

Žao nam je što ne ideš na tečaj

Obavijest za termin tečaja je isključena.

Pozovi gosta!

Potvrđujem da imam dozvolu korištenja osobnih podataka osobe koju prijavljujem na izlet. Osobni podaci gosta koristiti će se isključivo u svrhu organizacije izleta.

Odjava gosta

Ne želiš da ide na izlet s nama?

Lozinka ti je ostala pod morem?

ZDRAVSTVENA IZJAVA

Zapis kandidata
(Povjerljiva informacija)

Molimo pročitajte pažljivo prije potpisa.

Ovo je izjava kojom ste informirani o potencijalnim rizicima povezanim s ronjenjem s autonomnom ronilačkom opremom-ARA (SCUBA) i zahtjevanom načinu vašeg ponašanja u toku programa obuke. Od vas se zahtijeva potpis ove izjave kao doprinos programu nastave ronjenja.

Pročitajte i prokomentirajte ovu izjavu prije nego što je ovjerite potpisom. Morate ispuniti ovu Zdravstvenu Izjavu, što uključuje i dio Povijesti Bolesti, kako biste upotpunili planirani program nastave ronjenja. Ukoliko ste maloljetni, ovu Izjavu mora potpisom ovjeriti vaš roditelj ili staratelj.

Ronjenje je uzbudIjiva i zahtjevna aktivnost. Ukoliko je pravilno pripremljena, primjenjujući ispravnu tehniku, vrlo je sigurna. Ukoliko se ne ispune ustanovljene sigurnosne procedure, razumljivo, dolazi do rizičnih i opasnih situacija.

Za sigurno autonomno ronjenje, ne smijete biti prekomjerne tjelesne težine ili slabe fizičke kondicije. Ronjenje može biti naporno pod odredenim okolnostima. Vaš dišni i krvožilni sustav moraju biti u dobrom zdravstvenom stanju.

Sve zrakom ispunjenje tjelesne šupljine moraju biti normalne i zdrave. Osobe sa srčanim tegobama, trenutačnom prehladom ili začepljenim dišnim putovima, epilepsijom, astmom, izraženim zdravstvenim problemom ili koje su pod utjecajem alkohola ili lijekova ne smiju roniti.

Ukoliko uzimate medikamente, savjetujte se s vašim liječnikom i instruktorom prije započinjanja ovog programa. Takoder morate od vašeg instruktora naučiti važna sigurnosna pravila koja se odnose na disanje i izjednačavanje tlaka za vrijeme ronjenja.

Nepravilna upotreba ronilačke opreme može izazvati ozbiljne ozlijede. Morate biti potpuno upućeni u način upotrebe pod izravnim nadzorom kvalificiranog instruktora kako biste je sigurno koristili.

Ukoliko imate bilo koje dodatno pitanje koje se odnosi na ovu Zdravstvenu Izjavu ili dio Povijesti Bolesti, razmotrite to s vašim instruktorom prije potpisivanja Izjave.

POVIJEST BOLESTI

Napomena kandidatu:

Svrha ovog zdravstvenog upitnika je ustanovljavanje da li je potreban liječnički pregled prije pristupanja rekreativnom ronilačkom nastavnom programu.

Potvrdan odgovor na pitanje ne predstavlja isključivo vašu diskvalifikaciju za ronjenje. Potvrdan odgovor znači da postoje preduvjeti koji mogu utjecati na vašu sigurnost za vrijeme ronjenja i stoga morate potražiti liječnički savjet.

Molimo vas da odgovorite na slijedeća pitanja o vašem prošlom i sadašnjem zdravstvenom stanju sa DA ili NE. Ukoliko niste sigurni, odgovor glasi DA.

Ukoliko se bilo koji od ovih stavaka odnosi na vas, moramo od vas zahtijevati da se savjetujete s liječnikom prije početka ronilačkih aktivnosti. Vaš instruktor će vam pripremiti Zdravstvenu Izjavu i Vodič za liječnički pregled rekreativnih ronilaca koje ćete dostaviti liječniku.

Da li ste trudni ili pokušavate ostati trudni?
Uzimate li redovito propisane ili nepropisane lijekove? (uz izuzeće kontraceptivnih pilula)
Da li ste stariji od 45 godina i na vas se odnosi jedno ili više od slijedećeg:
 • trenutačno pušite lulu, cigare ili cigarete;
 • imate povišen nivo kolesterola;
 • slučajeve srčanog napada u porodičnoj povijesti bolesti
Astma, otežano disanje (hripanje) ili teško disanje pri naporu?
Učestale ili izražene napade peludne groznice ili alergije?
Učestale prehlade, upale sinusa ili bronhitis?
Bilo koji oblik plućne bolesti?
Pneumotorax (kolaps pluća)?
Dosadašnju operaciju prsnog koša?
Klaustrofobiju ili agorafobiju (strah od zatvorenih ili otvorenih prostora)?
Zdravstvene probleme u ponašanju?
Epilepsiju, nekontrolirane pokrete, konvulzije ili uzimate lijekove za njihovo sprječavanje?
Povremene migrenske glavobolje ili uzimate lijekove za njihovo sprječavanje?
Dosadašnje gubitke sjećanja ili nesvjestice (potpune ili djelomične gubitke svijesti)?
Da li često patite od bolesti kretanja (morska bolest, slabost pri vožnji i slično)?
Dosadašnje ronilačke udese ili dekompresijsku bolest?
Dosadašnje povremene probleme s ledima?
Dosadašnje operacije leda?
Dosadašnje slučajeve dijabetesa?
Dosadašnje probleme s ledima, rukama i nogama uz posljedice operacije, ozljede ili frakture?
Nesposobnost za izvedbu umjerenih vježbi (primjer: hodati 1500 m kraće od 12 minuta)?
Dosadašnje situacije povišenog krvnog tlaka ili uzimate lijekove za kontrolu krvnog tlaka?
Dosadašnje bolesti srca bilo koje vrste?
Dosadašnje srčane napade?
Infarkt ili operacije srca ili krvnih žila?
Dosadašnje operacije uha ili sinusa?
Dosadašnje bolesti uha, gubitak sluha ili poteškoće s ravnotežom?
Dosadašnje poteškoće izjednačavanja tlaka u uhu za vrijeme leta zrakoplovom ili vožnje u planinama?
Dosadašnja krvarenja ili ostale poremećaje krvotoka?
Dosadašnji bilo koji oblik hernije (kile)?
Dosadašnje probleme čira ili operacije čira?
Dosadašnje slučajeve kolostomije?
Dosadašnje slučajeve zloupotrebe droga ili alkohola?

(Za maloljetne)

IZJAVA O ODGOVORNOSTI I IZRAVNOM PREUZIMANJU RIZIKA

Molimo, pažljivo pročitajte, označite svaki pojedini stavak koji razumijete i prihvaćate. Sve neiasnoće razmotrite u razgovoru s vašim instruktorom-voditeliem ronilačke nastave.

Ja, ovim potvrđujem da sam upoznat s činjenicom da ronjenje na dah i ronjenje s komprimiranim zrakom (autonomno ronjenje) sadrži potencijalne opasnosti i rizike.

Razumijem daje ronjenje potencijalno opasna aktivnost, koja uključuje mogućnost nastanka ozljeda kao što su dekompresijska bolest, plinska embolija ili koje druge hiperbarične ozljede što zahtijeva liječenje u hiperbaričnoj komori. Mogući rizici uslijed ozljeda nastalih u ronjenju su rizici različitih privremenih ili trajnih tjelesnih ozljeda, rizik nastupanja smrti (u slučaju posljedica uslijed grubih prekršaja pravila o sigurnosti ronjenja), kao i rizik gubitka ili oštećenja dijelova opreme kojom se služim tijekom nastave ronjenja.
Suglasan sam da ću slijediti sva pravila koja moj instruktor navodi tijekom teorijske i praktične nastave, te da ću dosljedno izvršavati sve ostale radnje koje su dio nastavnog programa i predstavljaju osnove sigurnog ronjenja. Poštivanjem pravila o osobnoj i kolektivnoj sigurnosti prihvaćam odgovornost, te ću svojim načinom ponašanja dosljedno poštivati pravila sigurnosti ronjenja.
Obvezujem se poštivati osobna pravila ponašanja koja izravno ili neizravno utječu na sigurnost ronjenja (osobnu i kolektivnu), te sukladno tome shvaćam da moje obveze podrazumijevaju: održavanje dobrog psihičkog i fizičkog zdravstvenog stanja; izbjegavanje ronjenja u slučaju da se osjećam psiho-fizički nespreman sudjelovati u podvodnim aktivnostima; izbjegavati konzumiranje alkohola ili lijekova prije ronjenja (posebno stimulativnih sredstava, prirodnih ili sintetičkih) što može utjecati na moju psiho-fizičku stabilnost u ronjenju; poštivati pravila sigurnosnih priprema za ronjenje, kontrolirati opremu i brinuti se o ispravnost iste; poštivati pravila normalnog disanja pod vodom, izbjegavati zapuhavanje i nepravilnu balansiranost u ronjenju, ne udaljavati se od mog ronilačkog partnera i ronilačke grupe, poštivati pravila sigurnog izrona brzinom od 7 do 10 m/min i izvedbu dekompresijskog režima; održavati opremu u ispravnom stanju i koristiti je na ispravan način u ronjenju, održavati za vrijeme ronjenja stalnu komunikaciju s voditeljem grupe ili instruktorom, te da ću ispravno izvršavati sve ostale radnje koje mi pod vodom nalaže voditelj ronjenja, ronilačke grupe ili instruktor, a dio su osiguravanja sigurnog ronjenja.
Izjavljujem da preuzimam obvezu pravodobnog ukazivanja na poteškoću koja mi se možejaviti tijekom nastave ronjenja i obavljanja podvodnih aktivnosti, te da ću o tome odmah izvijestiti svog instruktora. Svjestan sam da prešućivanje bilo kojeg osobnog problema, predvidivog ili nepredvidivog, fizičkog ili psihičkog, može ugroziti moju osobnu sigurnost, kao i sigurnost ostalih osoba koje uz mene sudjeluju u ronilačkim i podvodnim aktivnostima.
Prihvaćam rizik moguće materijalne ili nematerijalne štete nastale tijekom ronjenja i suglasan sam s time da ću nadoknaditi svaku štetu nastalu mojim aktivnostima tijekom nastave i ronjenja. Izjavljujem da za bilo koju štetu nastalu tijekom nastave ronjenja i obavljanja podvodnih aktivnosti NE ODGOVARA moj instruktor, osim ukoliko se ne dokaže da je tjelesna ozljeda, smrt kao posljedica nesreće ili materijalna i nematerijalna šteta nastala izravno zbog njegove krivnje.
Suglasan sam da u slučaju nastanka bilo koje psiho-fizičke ozljede ili posljedice, nastanka bilo kojeg oblika ronilačkog udesa koji mi se može dogoditi tijekom ronilačkih aktivnosti (pripremnih ili izravnih) uslijed nepoštivanja pravila o sigurnosti ronjenja ili naputaka koje mije predočio instruktor tijekom ovih aktivnosti, preuzimam osobnu odgovornost i izjavljujem da neću dodatno i naknadno teretiti na bilo koji način instruktora niti bilo koju instituciju koja sudjeluje izravno ili neizravno u procesu nastave ronjenja i obavljanja podvodnih aktivnosti.
Nadalje, izjavljujem da sam pravno i materijalno spreman preuzeti na sebe svaku odgovomost koja se od mene zahtijeva u gore navedenim aktivnostima, da potpuno razumijem gore navedene stavke i da sam svjestan njezinih zakonskih posljedica. Svojim potpisom ovog dokumenta preuzimam gore navedene elemente odgovornosti i to prihvaćam slobodno i dragovoljno, bez ikakve prisile, jamstva ili pružene mi garancije. Prije prihvaćanja ovih osobnih odgovornosti bio sam u mogućnosti sve nejasnoće razjasniti u razgovoru s mojim instruktorom.
ZA MALOLJETNE OSOBE: Kao roditelj ili staratelj,
potpisujem ovaj dokument u ime mog maloljetnog djeteta i suglasan sam obvezati se na navedene stavke odgovomosti kao što je gore navedeno u svim uvjetima, razumijevajući potencijalne rizike u cijelosti i uz konzultaciju s instruktorom ronjenja.

Najam opreme

Naziv Veličina Trebam
kg

Politika privatnosti

1. Je li Ronilački klub Geronimo voditelj ili izvršitelj obrade osobnih podataka?

Ronilački klub Geronimo (RKG) u obavljanju svojih djelatnosti definiranih Statutom može biti ili voditelj ili izvršitelj obrade podatka ovisno o svrsi u koju se vrši obrada osobnih podataka, pri čemu RKG Vaše podatke tretira isključivo u skladu s važećim propisima, poklanjajući pritom pažnju zaštiti i sigurnosti Vaših podataka. 

RKG-u su određeni osobni podaci potrebni kako bi mogao obavljati svoje aktivnosti i pružati usluge. U bilo kojem trenutku možete odbiti dati svoje osobne podatke RKG-u, uz napomenu da tada RKG možda neće biti u mogućnosti pružiti Vam usluge za koje ste zainteresirani.

2. Koje osobne podatke RKG prikuplja i obrađuje u svrhu evidencije članstva i na kojoj osnovi?

RKG u svrhu prijema u članstvo, vođenja popisa članova i poziva na skupštinu može prikupljati i obrađivati sljedeće osobne podatke:

 • Ime i prezime, datum rođenja, OIB, datum pristupanja u članstvo, datum pretanka članstva, adresa e-pošte

Navedeni podaci prikupljaju se temeljem zakonske obveze definirane Zakonom o udrugama (NN74/14), prema kojem je RKG obavezan voditi popis svojih članova kao i obveza pozivanja članova na rad u tijelima udruge (Skupština). Osim ovih podataka, u popisu se nalaze podaci o članskom broju i kalendarskim godinama u kojima je plaćena članarina.

Kako za prikupljanje ovih podataka postoji zakonska osnova, pristupanjem u članstvo dajete indirektnu privolu za prikupljanje i obradu ovih podataka. 

3. Koje osobne podatke RKG prikuplja i obrađuje u druge svrhe?

A. RKG u svrhu provedbe ronilačkih tečajeva može može prikupljati i obrađivati sljedeće osobne podatke za što je potrebna Vaša privola:

 • Ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, kućna adresa (ulica, grad, država, poštanski broj), mobitel, adresa e-pošte
 • Kao i podatke koji se smatraju posebno osjetljivima: visina, težina, broj cipela i podaci iz zdravstvene izjave o procjeni zdravstvene sposobnosti polaznika tečaja ronjenja

B. RKG u svrhu informiranja svojih članova može prikupljati i obrađivati sljedeće osobne podatke:

 • adresa e-pošte, broj mobitela

4. Detaljnije o načinu prikupljanja vaših osobnih podataka

RKG osobne podatke prikuplja i obrađuje isključivo u svrhu obavljanja svojih aktivnosti definiranih Statutom kluba.

Osobni podaci u svrhu prijema u članstvo, vođenja popisa članova i poziva na skupštinu prikupljeni kroz elektronički obrazac na web stranicama spremaju se u zaštićenu bazu podataka kojoj pristup imaju samo ovlaštene osobe odgovorne za vođenje/ažuriranje evidencije članstva i članarina. Ovi podaci čuvaju se do roka definiranog trenutno važećim zakonskim aktima.

Sukladno Zakonu o udrugama, svi članovi RKG imaju pravo uvida u popis članova, pri čemu su javno vidljivi isključivo sljedeći podaci: članski broj, ime i prezime, datum rođenja, datum pristupanja u članstvo i ev. datum prestanka članstva. 

Osobni podaci u svrhu provedbe ronilačkih tečajeva uključujući i posebno osjetljive osobne podatke prikupljene kroz elektronički obrazac na web stranicama spremaju se u zaštićenu bazu podataka kojoj pristup imaju samo ovlaštene osobe odgovorne za provedbu ronilačkih tečajeva. Ovi podaci čuvaju se 5 godina nakon uspješno završenog tečaja. 

Neki od posebno osjetljivih osobnih podataka (visina, težina, broj cipela) koriste se u svrhu osiguravanja odgovarajuće ronilačke opreme za provedbu tečaja i čuvaju se do završetka tečaja.

Posebno osjetljivi podaci iz zdravstvene izjave prikupljaju se u svrhu procjene zdravstvene sposobnosti polaznika tečaja ronjenja. Svrha zdravstvene izjave je ustanovljavanje je li prije pristupanja rekreativnom ronilačkom nastavnom programu potreban liječnički pregled. Polaznik tečaja može odbiti dati osobne podatke u zdravstvenoj izjavi. Odbijanje odgovaranja na pitanja u Zdravstvenoj izjavi ne predstavlja isključivu diskvalifikaciju za ronjenje, no pristup rekreativnom ronilačkom nastavnom programu u tom slučaju nije moguć prije donošenja potvrde liječnika hiperbarične medicine ili medicine rada kojom se potvrđuje sposobnost polaznika za pristup rekreativnom ronilačkom nastavnom programu/ronjenju. 

Podaci prikupljeni u svrhu provedbe ronilačkih tečajeva čuvaju se 5 godina nakon uspješno završenog tečaja.

Osobni podaci u svrhu informiranja članova prikupljeni kroz elektronički obrazac na web stranicama spremaju se u zaštićenu bazu podataka. Pristup ovom podatku imaju ovlaštene osobe odgovorne za ažuriranje mailing lista koje služe za informiranje članstva o prošlim, trenutnim i budućim aktivnostima u RKG. Ovi podaci čuvaju se do povlačenja privole za prikupljanje i obradu podataka. 

4. Prijenos osobnih podataka trećim osobama

RKG podatke prikuplja i obrađuje u svrhu obavljanja svojih aktivnosti definiranih Statutom kluba. Neke od tih aktivnosti (npr. tečajevi ronjenja) zahtijevaju da Vaši podaci budu proslijeđeni trećim osobama koje s Vašim osobnim podacima postupaju kao voditelji obrade osobnih podataka, pri čemu je RKG vršitelj obrade. U svrhu ishođenja međunarodnih ronilačkih dozvola (breveta):

 • Kod ronilačkih tečajeva s bocama podaci o imenu, prezimenu, mjestu i datumu rođenja i kontakt telefonu prosljeđuju se voditelju obrade: Hrvatskom Ronilačkom Savezu, Dalmatinska 12, Zagreb, Hrvatska, info@diving-hrs.hr
 • Kod ronilačkih tečajeva na dah podaci o imenu, prezimenu, datumu rođenja, kućnoj adresi (ulica, grad, država, poštanski broj), mobitelu i adresi e-pošte prosljeđuju se voditelju obrade: Dive Italia S.r.l., Via Diocleziano 350, Napulj, Italija, privacy@pssww.org

5. Prava zaštite osobnih podataka

U vezi s vašim osobnim podacima koje RKG prikuplja i obrađuje imate sljedeća prava:

 • Pravo na informaciju koje osobne podatke je RKG prikupio, svrhu njihove obrade, informaciju o voditeljima i izvršiteljima obrade i osobama kojima ti podaci mogu biti dostupni.
 • Pravo ispraviti Vaše osobne podatke kako bi bili sigurni da su točni, ažurni i istiniti.
 • Pravo tražiti brisanje Vaših osobnih podatka koje je RKG prikupio, ukoliko ti podaci više nisu potrebni za navedene svrhe. 
 • Pravo ograničiti obradu Vaših osobnih podataka kada je to predviđeno propisima iz područja zaštite osobnih podataka.
 • Pravo primiti Vaše osobne podatke kao biste ih prenijeli nekom drugom voditelju obrade osobnih podataka.
 • Pravo uložiti žalbu/prigovor na obradu Vaših osobnih podataka RKG ili nadležnom nadzornom tijelu.
 • Pravo povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka kada se takvi podaci prikupljaju i obrađuju na temelju Vaše isključive privole.

Za ostvarenje navedenih prava možete uputiti zahtjev e-poštom na adresu: rkgeronimo@rkgeronimo.hr 

6. Prigovor na obradu osobnih podataka

U svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka u svrhu informiranja članstva o aktivnostima kluba nakon čega će prestati obrada Vaših podataka u tu svrhu. 

Prigovor možete uputiti i vezano uz obradu Vaših osobnih podataka koji su nužni za ispunjenje zakonski definiranih obaveza RKG. Nakon toga, RKG više neće obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako nije drugačije određeno tada važećim zakonskim propisima, uključujući i one iz područja zaštite osobnih podataka. 

Ukoliko mislite da je došlo do povrede Vaših osobnih podataka ili kršenja Vaših prava, imate pravo obratiti se i nadležnom nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka na internetskoj stranici www.azop.hr 

7. Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja o prikupljanju i obradi Vaših osobnih podataka u RKG, slobodno nas kontaktirajte e-poštom na rkgeronimo@rkgeronimo.hr